“Nghiên cứu quá trình laterit hóa ở khu vực ven rìa đồng bằng sông Hồng”

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

1. Làm sáng tỏ quy luật hình thành và phát triể các loại hình laterit trên vùng bán sơn địa ven đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng Sông Hồng).
2. Đề xuất các giải pháp hạn chế và ngăn ngừa sự phát triển laterit trong khu vực nghiên cứu.
3. Nghiên cứu dự báo các diện tích phát triển đá ong phục vụ phát triển vật liệu xây dựng.

Kết quả đạt được

- 02 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
- 01 giáo trình cao học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".