Xây dựng luận cứ khoa học khai thác tầng điện ly phục vụ cho phát sóng phát thanh khu vực Nam bộ.

Chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Thái Lan
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý TP.HCM
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 200 triệu
Nội dung đề tài

Sử dụng những số liệu quan trắc điện ly tại TP. HCM để xây dựng luận cứ KH cho việc dự báo truyền sóng vô tuyến tần số cao ở khu vực Nam bộ.

Kết quả đạt được

- Ngân hàng các thông số điện ly đặc trưng - phục vụ quản lý và khai thác tài nguyên khí quyển tầng cao ở khu vực Nam bộ.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".