Nghiên cứu nguồn lợi tài nguyên phi sinh vật vùng đặc quyền kinh tế biển Nam Việt nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Thế Hiếu
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

-Nghiên cứu ,đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản vùng ven bờ các tỉnh miền Trung và các vấn đề môi trường.

Kết quả đạt được

- các số liệu điều tra khảo sát mới.
- Kết quả phân tích mẫu theo các chỉ tiêu đề ra.
- Đánh giá hiện trạng khai thác và các động lực môi trường.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".