Nghiên cứu các đặc trưng của trường sóng nội vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Bá Xuân
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

-Tổng quan và chọn lọc phương pháp tính sóng nội triều.
-Tính toán thử nghiệm các đặc trưng của sóng nội triều, đánh giá kết quả và so sánh với các phương pháp khác

Kết quả đạt được

-Rút ra các kết luận nhận xét chủ yếu về trường sung nội biển Việt Nam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".