Nghiên cứu quy luật vận chuyển nước và vật chất dinh dưỡng trong vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận theo chu kỳ gió mùa Đông Bắc và Tây Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Lã Văn Bài
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

-Hoàn thiện phương pháp tính vận chuyển nước theo số liệu thực đo. Nâng cấp mô hình tính dòng chảy bằng phương pháp phần tử hữu hạn ở vùng biển Ninh Thuận-Bình Thuận.
-Tính toán lượng vật chất dinh dưỡng qua thông lượng mặt cắt vuông góc với bờ và song song với bờ.

Kết quả đạt được

-Các số liệu điều tra khảo sát mới.
-Kết quả tính toán dòng địa chuyển và bằng mô hình bằng p/p phần tử hữu hạn trong hai mùa gió chính: đông bắc và tây nam.
-Kết quả tính toán tổng lượng vật chất của một số muối dinh dưỡng chính.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".