Xây dựng các chỉ thị và chỉ số phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên biển vùng bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Đình Lân
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 210 triệu
Nội dung đề tài

Kiến tạo được các chỉ tiêu và chỉ  số phát triển bền vững Tài nguyên thiên nhiên biển vùng bờ biển Hải Phòng - Qunảg Ninh, đề xuất và sử dụng hợp lý

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".