Đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường, đề xuất giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường vũng vịnh ven bờ Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Văn Diệu
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

Tìm hiểu đặc điểm phân bố và biến động các yếu tố môi trường của các vũng vịnh ven bờ VN; đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm soát có hiệu quả

Kết quả đạt được

Hoàn thành mục tiêu đề ra, công bố 5 bài báo trên  trên tạp chí khoa học và các  hội nghị khoa học trong nước

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".