Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phan Trọng Trịnh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2008 - 2010
Tổng kinh phí 31 triệu
Kết quả đạt được

Tổng hợp phân tích số liệu động đất cực đại và động đất, gia tốc rung động cực đại và gia tốc rung động ứng với các chu kỳ 950, 500 và 147 năm

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".