Mô hình kiến tạo nội mảng về sự hình thành và phát triển của địa hình núi trong Kainozoi ở Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Gia Thắng
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

-Xác định đặc điểm cấu trúc kiến tạo nội mảng và lựa chọn mô hình địa động lực của quá trình tạo núi nội mảng trong KZ ở Việt Nam

Kết quả đạt được

02 Bài báo

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".