Nghiên cứu tổ hợp tối ưu các phương pháp Địa vật lý và Địa chất thủy văn để quản lý các tầng chứa nước dưới đất và bảo vệ môi trường tạii vùng cát bán khô hạn Nam Trung bộ.

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH Nguyễn Thị Kim Thoa
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 450 triệu
Nội dung đề tài

Áp dụng tổ hợp tối ưu các phương pháp Địa vật lý và Địa chất thủy văn để quản lý các tầng chứa nước dưới đất và bảo vệ môi trường đối với vùng cát bán khô hạn Nam Trung bộ

Kết quả đạt được

- 05 bài báo đã đang tạp chí các Khoa học Trái đât
- 01 bài đăng Tạp chí quốc tế,  01 bài đã nhận đăng tạp chí quốc tế
- 02 bài đăng Tuyển tập Hôi nghị khoa học trong nước
- 02 báo cáo tai Hội nghị Khoa học quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".