Áp dụng phương pháp vectơ cảm ứng biến thiên từ khảo sát bất đồng nhất trong vỏ Trái đất tại vùng Hoà Bình và lân cận.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Quang Hảo
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

Dùng vectơ cảm  ứng từ phát hiện nơi có độ dẫn điện cao trong vỏ Quả đất: có thể là đứt gảy đang hoạt động, có độ dẫn điện cao, có thể là các khối bất đồng nhất trong vỏ Trái Đất v.v.

Kết quả đạt được

Xây dựng phần mềm xủ lý só liệu dã thu thập được  dể tính các thông số của vectơ cảm ứng từ.
Số liệu, phương pháp, các chương trình được lưu trữ tại Viện Vật lý Địa Cầu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".