Các đặc trưng trường địa từ lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2003 – 2008.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Duyên Châu
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 195 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu  để nắm bắt đ¬ược các đặc trư¬ng của từ tr¬ường Trái đất và biến thiên thế kỷ trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2003 - 2008 nhằm phục vụ cho các công tác điều tra cơ bản,  xây dựng các tập Atlas, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn trong công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích, dầu khí...

Kết quả đạt được

Các kết quả nghiên cứu đã đư¬ợc nhận đăng trong 2 công trình khoa học bằng tiếng nư¬ớc ngoài – tiếng Anh và tiếng Pháp, (trong đó có 1 chuyên khảo hoàn thành tại Pháp), báo cáo tại 2 Hội nghị khoa học quốc tế.
Ngoài ra đã cùng các nhà khoa học Nhật Bản hoàn thành 01 bài báo đăng trong tạp chí “Journal of Geophysics Research”

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".