Nghiên cứu tạo chất hoạt hóa plasminogen mô (Tissue plasminogen activator -tPA) tái tổ hợp có giá trị sử dụng trong y học

Chủ nhiệm đề tài TS Lê Thị Thu Hiền
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ gene để phân lập, tạo dòng, xác định trình tự và biểu hiện gene mã hóa tPA của người phục vụ các nghiên cứu tạo protein tái tổ hợp có giá trị sử dung trong y-dược.

Kết quả đạt được

2 công bố; Đào tạo: 1 ThS.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".