Tách dòng các gene mã hóa bền nhiệt (cellulase, ligninase) từ vi khuẩn ưa nhiệt phân lập tại các suối nước nóng Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS Trần Đình Mấn
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

(1) Thu nhận được tập hợp các chủng vi khuẩn ưa nhiệt từ các suối nước nóng của Việt Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học. (2) Tách dòng được các gene mã hoá cho một số enzyme bền nhiệt quan trọng từ các chủng vi khuẩn phân lập được nhằm bảo tồn nguồn gene.

Kết quả đạt được

Đào tạo: 1 ThS;  2 công bố.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".