Nghiên cứu protein và chỉ thị phân tử SSR liên quan đến tính kháng bệnh của các giống đậu tương địa phương Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS Trần Thị Phương Liên
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu tiềm năng kháng bệnh (gỉ sắt, phấn trắng do nấm gây ra) của các giống đậu tương địa phương nước ta trên cơ sở nghiên cứu protein lá, hạt của các giống đậu tương kháng và nhiễm bệnh và phân tích DNA geneom bằng chỉ thị phân tử SSR.

Kết quả đạt được

3 công bố;  Đào tạo: 1 ThS và 1 NCS.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".