Nghiên cứu vi khuẩn lactic đường ruột động vật: Đa dạng sinh học và định hướng ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài PGS Lê Thanh Bình
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Phân lập một số chủng vi khuẩn lactic khu trú trong các nguồn mẫu khác nhau. Nghiên cứu sự đa dạng của các chủng vi khuẩn lactic, phát hiện một số đặc điểm quý, gene quý có ý nghĩa phục vụ đời sống như khả năng tổng hợp bacteriocin để làm chất bảo quản thực phẩm hay để phát triển thành chế phẩm probiotic phục vụ sức khỏe bảo vệ con người, bảo vệ môi trường.

Kết quả đạt được

Phân lập được tổng số 1328 trong đó 1040 chủng từ 112 mẫu sữa bò tươi, 288 chủng từ 21 mẫu phân bò.
Đã thiết lập được quy trình thu hồi bacteriocin của chủng BV20.
Đào tạo: 1 TS, 1 ThS.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".