Tách dòng và biểu hiện gene mã hóa hóc môn sinh trưởng cá chép (Cyprinu s carpio) trong E. coli

Chủ nhiệm đề tài TS Thẩm Thị Thu Nga
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

Thiết kế vector biểu hiện gene GH trong E. coli.
Kiểm tra sự biểu hiện bằng điện di SDS-PAGE

Kết quả đạt được

(1) Đã thiết kế được vector biểu hiện gene GH trong E.coli. (2) Kiểm tra biểu hiện bằng điện di PAGE phát hiện vạch đặc trưng protein hormone sinh trưởng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".