Nghiên cứu sự phát triển in vitro và in vivo của phôi chuột nhân bản

Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Hữu Đức,
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

Thực hiện NBVT trên chuột

Kết quả đạt được

Nuôi phôi NBVT có kết quả

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".