Nghiên cứu thành phần protein, các đặc trưng enzyme tiêu hóa trong một số loài đại diện lớp sao biển, mã số 6 123 06

Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Vĩnh
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 60 triệu
Kết quả đạt được

(1) Đã nghiên cứu tính chất của cholinesterase ở một số loài sao biển: xác định hoạt độ cholinesterase trong các cơ quan khác nhau của hai loài sao biển Linckia laevigata và Asterina sp. (2) Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến hoạt độ của cholinesterase dịch chiết ruột các loài sao biển. (3) Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của các chất ức chế len enzyme cholinesterase của hai loài L. laevigata và Asterina sp.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".