Đánh giá cường độ chuyển hoá năng lượng và vật chất của quá trình sản xuất sơ cấp trong hệ sinh thái biển ven bờ Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Nguyễn Tác An
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

- Hướng dẫn và viết giáo trình cho sinh viên thuộc lĩnh vực về chu trình sinh địa hóa
-Hội thảo và viết 2 báo cáo chuyên đề về các quá trình tác động của hoạt động con người tới hệ sinh thái biển ven bờ
-Tổng kết đề tài.

Kết quả đạt được

- Bản xây dựng kế hoạch tổng thể đề tài và bổ sung thêm vào báo cáo 2 chuyên đề
- Tổng hợp phân tích số liệu chuyên môn, và báo cáo tổng kết

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".