Cơ sở sinh thái học bảo tồn và phát triển tài nguyên thủy sinh dọc theo các sông lớn thuộc hạ lưu sông Cửu Long

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Lục
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

-Khảo sát thực địa thu mẫu cá, hai mảnh vỏ, giáp xác.
- Xác  định loài
-Đặc tính sinh học.
-Tổng kết đề tài

Kết quả đạt được

-Mẫu vật và dữ liệu về sinh học, sinh thái..
-Thành phần loài
-Đa dạng sinh học
-Điều kiện tự nhiên
-Báo cáo khoa học về nội dung đăng ký

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".