Sinh học – khai thác các đối tượng của nghề xa bờ ở vùng biển 2 tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên (chủ yếu là cá Ngừ, cá Thu, cá Cờ)

Chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lê Trọng Phấn
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Nội dung đề tài

-Thực địa thu mẫu, phỏng vấn tại Khánh Hòa,Phú yên.
-Tổng hợp thống kê số liệu về sinh học, phân bố…
-Tổng kết đề tài.

Kết quả đạt được

-Tập số liệu phỏng vấn và phân tích của các nghề (câu vàng, lưới vây…)
- Các bảng biểu thống kê, đồ thị.
- Sơ đồ phân bố (ngư trường)…
- Báo cáo tổng kết chuyên môn đề tài và các kết quả khác của đề tài.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".