Tình hình sử dụng chất kích thích hệ miễn dịch trong nuôi thuỷ sản và nghiên cứu hiệu quả của Bêta glucan đối với sức khoẻ của cá cảnh Khoang Cổ Đỏ (Amphiprion frenatus)

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

-Cập nhật tổng quan về chất kích thích hệ miễn dịch
-Thuần dưỡng nguồn cá, bố trí và theo dõi thí nghiệm
-Phân tích mẫu
-Thu thập và sử lý số liệu

Kết quả đạt được

- Báo cáo cập nhật tổng quan về chất kích thích hệ miễn dịch
- Số liệu gốc, nhật ký thí nghiệm
- Số liệu gốc, số liệu xử lý
- Báo cáo tổng kết đề tài

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".