Nghiên cứu Tảo Hai roi (Dinophyta) có vỏ sống đáy trong vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài Ths. Hồ Văn Thệ
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

-Khảo sát thu mẫu tảo hai roi sống đáy ở vịnh Nha Trang, Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)
-Xử lý mẫu, xác định tên khoa học, đếm mật độ tế bào.

Kết quả đạt được

-Các số liệu về điều kiện tự nhiên, sinh thái của tảo Hai roi có vỏ sống đáy.
-Mẫu tảo Hai roi sống đáy
-Thành phần loài tảo Hai roi sống đáy.Mô tả, chụp hình chi tiết.
-Mật độ tảo Hai roi có vỏ sống đáy trên các vật bám tại các khu vực nghiên cứu.
-Tốc độ sinh trưởng tế bào tảo Hai roi có vỏ sống đáy: Coolia monotis
-Báo cáo khoa học về tảo Hai roi có vỏ sống đáy.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".