Nghiên cứu sử dụng hệ thống T7 (T7 promoter + T7 terminator + T7 RNA polymerase) của thực khuẩn thể để tăng sự biểu hiện của gen tạo protein giàu chất sắt (Feritin) ở hạt cây ngô (Zea mays L.) chuyển gen

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hữu Hổ
Đơn vị thực hiện Viện Sinh học Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

Tạo được cây ngô
Quy trình chuyển gen ferritin nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Kết quả đạt được

Tạo được 02 dòng ngô mang gen tạo ferritin (hiện lưu giữ trong phòng thí nghiệm).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".