Nghiên cứu hệ sinh thái dễ bị tổn thương tại các cộng đồng tái định cư thuỷ điện ở vùng cao

Chủ nhiệm đề tài TS. Đào Trọng Hưng
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Quản lý các hệ sinh thái dựa vào cộng đồng

Kết quả đạt được

Đã tổ chức khảo sát thực địa tại huyện Mộc Châu (Sơn La) và Tân Lạc (Hòa Bình). Tổ chức 3 cuộc họp với người dân khu vực tái định cư tại các xóm của xã Tứ Nê huyện Tân Lạc để khuyến cáo họ bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm. Đã công bố được 2 bài báo.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".