Nghiên cứu mô hình hoá cấu trúc các hệ sinh thái rừng nhằm tìm ra giải pháp xúc tiến diễn thế phục hồi rừng

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Sinh
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả đạt được

Đã tiến hành hoàn thiện phục vụ mô hình hóa và mô phỏng và tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về phân tích hệ thống, mô hình hoá và mô phỏng tại Viện STTNSV . Có 4 bài báo và báo cáo tại các tạp chí và hội thảo quốc tế.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".