Nghiên cứu quần xã động vật đáy không xương sống : tuyến trùng ( Nematoda), giáp xác chân chèo ( Harpacticoida) vàvai trò chỉ thị của chúng ở các hệ sinh thái rừng ngập mặn và cửa sông Việt Nam( giai đoạn 1-các tỉnh miềm Trung và Nam bộ)

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Vũ Thanh
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu
Nội dung đề tài

Đánh giá chất lượng môi trường nước bằng phương pháp sinh học và xây dựng bộ dữ liệu phục vụ công tác giám sát nguồn nước ở cửa sông ven bờ hệ sinh thái rừng ngập mặn

Kết quả đạt được

Đã công bố 9 bài báo trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành; 6 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 1 báo cáo tham luận trên hội nghị khoa học quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".