Nghiên cứu hệ thống học và sinh học bảo tồn các loài ong cánh màng (hymenoptera ) ở Việt nam

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Khuất Đăng Long
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu hệ thống và sinh học bảo tồn nhóm ong cánh màng quan trọng

Kết quả đạt được

Đề  tài đã hoàn thành 2 bài báo khoa học, trong số đó có 2 bài đã được gửi đăng ở tạp chí quốc tế, 2 bài được gửi đăng Tạp chí quốc gia và 4 bài trong Hội nghị quốc gia.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".