Nghiên cứu ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến môi trường và đa dạng sinh học trong vùng

Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Hữu Thư
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

Góp phần làm rõ hiệu ứng của tuyến đường Hồ Chí Minh đến phát triển kinh tế xã hội và đa dạng sinh học mà tuyến đường đi qua

Kết quả đạt được

Hoàn thành 03 bài báo cho Hội nghị STTNSV lần 2.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".