Điều tra đánh giá đa dạng sinh học thú rừng ở tỉnh Quảng trị và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tỉnh Quảng trị và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Đặng
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu
Nội dung đề tài

Thu thập các thông tin về đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài quan trọng.
Đánh giá tình trạng khai thác sử dụng và các nguy cơ đe doạ tài nguyên thú rừng trong tỉnh.
Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thú rừng của tỉnh.

Kết quả đạt được

Đã công bố được 01 bài báo trên Tạp chí Sinh học và 2 bài khác trên Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".