Nghiên cứu vai trò chỉ thị sinh học của nhóm chân khớp bé (CKB) ( Microarthropoda) trong một số hệ sinh thái điển hình ( HST nông nghiệp miền núi và đồng bằng, HST rừng nhiệt đới)

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trí Tiến
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc định tính và định lượng của nhóm chân khớp bé dưới ảnh hưởng của nhân tố sinh thái

Kết quả đạt được

Đã tiến hành thu mẫu động vật đất tại Hà Tây và phân tích mẫu vật tại phòng thí nghiệm. Đề tài đã hoàn tất việc phân tích xử lý số liệu, kết quả nghiên cứu tại Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Thanh Hoá, Hà Nội,

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".