Nghiên cứu biến động cấu trúc tập đoàn vi khuẩn hiếu khí trong các công thức xử lý đất nhiễm chất độc hoá học tại Đà Nẵng bằng công nghệ phân huỷ sinh học

Chủ nhiệm đề tài PGS Đặng Thị Cẩm Hà
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Ứng dụng kỹ thuật không phụ thuộc vào nuôi cấy PCR-SSCP (Polymerase chain reaction- Single strand conformation polymorphis) nghiên cứu cấu trúc và đa dạng vi sinh vật trong đất nhiễm chất độc hoá học tại Đà Nẵng theo thời gian xử lý bằng công nghệ phân huỷ sinh học.

Kết quả đạt được

Khoảng 150 trình tự của các vi sinh vật đã được đăng ký trên GenBank (một phần kinh phí này từ dự án hợp tác quốc tế với CHLB Đức).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".