Tách dòng và tìm điều kiện biểu hiện gene mã hoá hai enzyme elongase và desaturase từ Labyrinthula – một loại vi tảo biển mới giàu acid béo không bão hoà đa nối đôi DHA, n-6DPA

Chủ nhiệm đề tài TS Đặng Diễm Hồng
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2009
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

(1) Áp dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để tách dòng và biểu hiện thành công hoạt động của hai enzyme elongase và desaturase từ Labyrinthula

Kết quả đạt được

3 công bố; Tham gia 2 Hội nghị trong nước và 2 Hội nghị quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".