Nghiên cứu biểu hiện và các đặc tính của protein lai tái tổ hợp có khả năng ứng dụng trong điều trị ung thư, mã số

Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Bích Nhi
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Thiết kế tạo protein lai tái tổ hợp có tác dụng ức chế đặc hiệu sự phát triển của các dòng tế bào ung thư ở người

Kết quả đạt được

3 công bố, 1 báo cáo tại Hội nghị Hoá sinh miền Bắc; 1 poster tại BioHanoi 2007.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".