Nghiên cứu bệnh viêm gan virus thực nghiệm và điêu trị bằng một số hợp chất TN từ thảo dược

Chủ nhiệm đề tài GS Đái Duy Ban
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

(1) Nghiên cứu sự liên quan giữa virus viêm gan vịt. (4) Tạo bệnh viêm gan thực nghiệm bằng virus cường độc viêm gan vịt. (5) Điều trị thử hợp chất thiên nhiểntên mô hình bệnh viêm gan do virrus để nhằm áp dụng cho người.

Kết quả đạt được

(1) Chứng minh được tính tương đồng kháng nguyên giữa virus viêm gan B người và virus viêm gan vịt. (2) Tạo được mô hình bệnh viêm gan virus trên động vật. (3) Tạo được chế phẩm có tác dụng điều trị bệnh viêm gan. (4) Tạo được thuốc điều trị bệnh viêm gan virus trên vịt.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".