Đa dạng vi sinh vật hữu ích trong môi trường sinh thái biển ven đảo Cát Bà bằng phương pháp hiện đại

Chủ nhiệm đề tài PGS Lại Thuý Hiền
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

(1) Đánh giá được nguồn tài nguyên vi sinh vật hữu ích trong môi trường sinh thái ven bờ đảo Cát Bà. (2) Góp phần bảo tồn đa dạng vi sinh vật ở mức độ loài và cấu trúc DNA phân tử. (3) Giải pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên vi sinh vật biển trong đời sống và bảo vệ môi trường

Kết quả đạt được

4 công bố.  Đã đào tạo 1 CN, 1 ThS.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".