Phân lập và tuyển chọn các chủng VSV có khả năng tổng hợp các chất kháng sinh từ một số vùng biển của Việt nam

Chủ nhiệm đề tài PGS Lê Gia Hy
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triều
Nội dung đề tài

Đánh giá tính đa dạng và lựa chọn các vi sinh vật biển có hoạt tính kháng sinh từ vùng đất ngập mặn ven bồ biển Việt Nam và tìm hiểu khả năng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường và y dược.

Kết quả đạt được

(1) Bộ sưu tập giống vi sinh vật biển đối kháng nhằm định hướng phát triển các chất kháng sinh mới có triển vọng ứng dụng vào thực tế. (2) Phương pháp tuyển chọn có định hướng để lựa chọn nhanh các sản phẩm mong muốn. (3) Số liệu đánh giá tính đa dạng VSV và khai thác hợp lý tài nguyên biển VN. (4) Đào tạo: 1 ThS.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".