Nghiên cứu vi sinh vật có khả năng phân giải lignin

Chủ nhiệm đề tài TS Phạm Thị Bích Hợp
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

Xây dựng tập đoàn chủng giống vi sinh vật có khả năng phân giải lignin, có tiềm năng sử dụng trong chuyển hóa sinh học vật liệu chứa lignin, góp phần trong sản xuất, tái chế phế thải và bảo vệ môi trường.

Kết quả đạt được

(1) Bộ sưu tập chủng VSV có hoạt tính enzyme phân giải lignin. (2) Cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học của các chủng được tuyển chọn. (3) Số liệu về điều kiện lên men sinh tổng hợp enzyme phân giải lignin quy mô phòng thí nghiệm. (4) Số liệu về thử nghiệm hiệu quả phân giải lignin của sản phẩm enzyme thu nhận được. (5) 2 bản thảo.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".