Ứng dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu tính đa dạng vi khuẩn kị khí (khử sulfate và loại khử chlor) trong tập đoàn vi sinh vật nhân được từ các lô xử lý chất độc hóa học bằng công nghệ phân hủy sinh học

Chủ nhiệm đề tài TS Nghiêm Ngọc Minh
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

Tìm hiểu sự đa dạng vi khuẩn kị khí (khử sulfat và loại khử chlor) trong những tập đoàn vi sinh vật phức tạp nhận được từ các lô xử lý chất độc hóa học bằng công nghệ phân hủy sinh học, từ đó làm cơ sở cho việc điều khiển, nâng cao hiệu quả của một số công đoạn trong xử lý tẩy độc.

Kết quả đạt được

Đã đăng ký một số trình tự nucletide trên GenBank.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".