Nghiên cứu sinh học tinh dịch và công nghệ bảo tồn (đông lạnh, pha loãng) tinh dịch chó Phú Quốc góp phần bảo tồn nguồn gene quý

Chủ nhiệm đề tài TS Đỗ Văn Thu
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

(2) Xác định chỉ tiêu sinh học tinh dịch chó Phú Quốc làm cơ sở đánh giá phẩm chất tinh dịch và tuyển chọn đực giống. (2) Bảo tồn tinh dịch chó Phú Quốc (pha loãng, đông lạnh)

Kết quả đạt được

(1) Chỉ tiêu sinh học tinh dịch chó Phú Quốc. (2) Kỹ thuật pha loãng tinh dịch, tinh pha loãng sau 3 ngày bảo tồn đạt hoạt lực tinh trùng ≥ 50%. (3) Xây dựng công nghệ đông lạnh, sản xuất tinh đông lạnh (A sau đông lạnh ≥ 30%). Sản xuất 150 cọng rạ.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".