Sử dụng chỉ thị phân tử ISSR nghiên cứu đa hình giống tằm. Xác định marker đánh giá khả năng tạo tơ của giống và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Thanh Bình
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

Phát triển chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn giống tằm năng suất cao

Kết quả đạt được

Đã nhân được 5 phân đoạn DNA liên quan đến năng suất, chất lượng tơ kén và khả năng chống chịu của tằm bằng PCR. có độ dài 700 bp, 800 bp và 1100 bp, 2100 bp và 2500 bp. Kết quả mở ra khả năng đưa ứng dụng vào thực tế.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".