Sử dụng kỹ thuật SHPT nghiên cứu tính đa hình di truyền một số loài cá song có giá trị kinh tế cao được nuôi trồng tại các vùng biển VN cho định hướng chọn giống và lai tạo

Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Anh
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu đa hình di truyền và mối quan hệ giữa các giống cá song (Epinephelus)

Kết quả đạt được

(1) Xác định trình tự một số gene (Cob, 16S, TMO4C4), khoảng cách di truyền, hệ số tương đồng và cây phát sinh chủng loại của một số giống cá song

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".