Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1468
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc fucoidan trong một số loài rong nâu Việt Nam
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tách chiết xác định cấu trúc và tổng hợp một số chất hữu cơ có hoạt tính sinh học cao
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chiết tách và tính chất một số polysaccharide (Carrageenan) có hoạt tính sinh học từ rong biển dùng làm chất bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm và sử dụng trong y, dược
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu khả năng chống ung thư của Biflavonoit phân lập từ thực vật họ Quyển bá (Selaginellaceae)
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, hoạt tính sinh học của các dẫn xuất Thiocacbazon và phức chất của chúng ứng dụng trong Y - Dược
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đa dạng sinh - hoá học và hoạt tính sinh học các hoạt chất Lipit, oxylipin và axit béo của rạn San hô Việt Nam nhằm định hướng sử dụng trong Y, Dược, công nghiệp thực phẩm
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Paeonia, họ Mao Lương (Ranunculaceae) – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
8 Hình ảnh nổi bật Zeolit hoá một số khoáng sét Việt Nam thành vật liệu vi mao quản có khả năng ứng dụng cao trong hấp phụ và xúc tác
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo chất hấp phụ và xúc tác mới đa năng trên cơ sở vật liệu rây phân tử mao quản trung bình để chuyển hoá các chất hữu cơ phân tử lớn phục vụ công nghiệp dược, dầu khí và xử lý môi trường
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số phản ứng biến đổi hoá học (copolyme ghép, oxy hoá… ) polysacarit có nguồn gốc tự nhiên của Việt Nam
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu xúc tác rây phân tử (có kích thước và mao quản khác nhau) đơn và lưỡng lim loại chuyển tiếp cho các phản ứng oxy hoá chọn lọc hydrocacbon
12 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo một số chất hấp phụ và xúc tác chuyên dụng trên cơ sở vật liệu mao quản (VLNNMQ) cho xử lý môi trường và công nghiệp hoá học.
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu điều chế các vật liệu hấp phụ từ polyme sinh học và ứng dụng trong xử lý môi trường
14 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu thành phần hoá học, bán tổng hợp dẫn xuất, và thử tác dụng dược lý từ các loài chi Chàm – Indigofera, họ Đậu-Fabaceae và các thảo dược khác ở Việt nam.
15 Hình ảnh nổi bật Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc hoá học của hoạt chất trong một số cây thuốc dân gian Việt Nam
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số loại Polyme bị phân huỷ sinh học mới trên cơ sở axit glutamic
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu và chế tạo một số hệ oxit phức hợp tồn tại trong các khoáng tự nhiên của Việt Nam
18 Hình ảnh nổi bật Mối quan hệ cấu trúc – tính chất của Chitin và dẫn xuất với khả năng kích thích sinh trưởng đối với một số loại cây trồng nông nghiệp
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo hệ điện di máo quản và ứng dụng để xác định một số hoá chất bảo về thực vật
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo các vi điện cực và ứng dụng trong nghiên cứu điện hoá và phân tích môi trường
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".