Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1114
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng quan về tiềm năng xây dựng các bộ mẫu vật thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam
3 Hình ảnh nổi bật Xây dựng đồ thị tái tổ hợp di truyền cho dữ liệu lớn trên toàn hệ gen
4 Hình ảnh nổi bật Điều tra, đánh giá hệ sinh thái rừng khộp và hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn
5 Hình ảnh nổi bật Ứng dụng quá trình ozon hóa xúc tác trong xử lý nước thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
6 Hình ảnh nổi bật Đặc điểm địa hóa, địa niên đại và thành phần đồng vị của ganitoid phần Tây bắc khối nâng Phan Si Pan
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ đa phương tiện và giám sát các thông số môi trường sản xuất trên nền mạng viễn thông WiMAX tại khu vực Tây Nguyên
8 Hình ảnh nổi bật Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu, đánh giá tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
10 Hình ảnh nổi bật Điều tra, nghiên cứu và đánh giá tác động của khai thác khoáng sản đến kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp quản lý khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển ổn định và bền vững khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
11 Hình ảnh nổi bật Ứng dụng quy trình giảm thiểu tác động của nhựa phế thải tới môi trường bằng biện pháp tái sử dụng chúng thành vật liệu sử dụng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp
12 Hình ảnh nổi bật Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp phức chất curcumin-cyclodextrin và curcumin-phospholipid bằng kỹ thuật CO2 siêu tới hạn
14 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hoạt động địa động lực hiện đại khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo các dạng tai biến địa chất ở các vùng đập, hồ chứa và đề xuất các giải pháp phòng tránh
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen di truyền và thành phần hóa học một số loài lá kim ở Tây nguyên, đề xuất giải pháp bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu và phát triển laser Raman toàn rắn cho các ứng dụng quang phổ laser
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số dạng tai biến địa chất điển hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài nấm lớn và địa y ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất bảo tồn, phát triển một số loài có triển vọng
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy hoạch tổng thể Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, giai đoạn 2015-2020
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ứng dụng thiết bị sinh học – màng (Membrane Bioreactor) trong xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp giàu nitơ
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".