Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1439
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Vật liệu silica pha tạp ecbi có chứa nano tinh thể silic dưới dạng màng mỏng sử dụng trong linh kiện quang tử tích cực ở vùng hồng ngoại
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sự phát xạ mốt vọng hành lang với độ rộng cực phổ hẹp trong buồng cộng hưởng dạng cầu kích thước micromet trên cơ sở vật liệu silica pha tạp đất hiếm
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ chế nhạy khí cháy và các tính chất của oxit perovskite có kích thước nanômét
4 Hình ảnh nổi bật Chế tạo và NC động học điện tử và động học spin trong các vật liệu điện tử tiên tiến (sắt từ – CMR, GMR, sắt từ – CIM và bán dẫn pha loãng từ dạng khối và dạng màng mỏng kích thước nanô mét
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở vật lý và quy trình của các giải pháp công nghệ nâng cao phẩm chất từ tính của nam châm hai pha từ cứng/mềm có cấu trúc nano
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ chế phát quang hiệu suất cao trong một số vật liệu định hướng ứng dụng trong chiếu sáng rắn
7 Hình ảnh nổi bật Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn
8 Hình ảnh nổi bật Pin nhiên liệu dùng Methanol trực tiếp (DMFC): Vật lý, ứng dụng triển khai và công nghệ chế tạo có sử dụng Vật liệu và công nghệ nano
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp các hạt nanô từ phục vụ cho việc nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y sinh học
10 Hình ảnh nổi bật Động học spin của Polariton trong các vi hốc bán dẫn
11 Hình ảnh nổi bật Bức xạ tự phát trong môi trường có điều kiện biên phức tạp
12 Hình ảnh nổi bật Động học của Polariton trong các vi hốc bán dẫn
13 Hình ảnh nổi bật Một vài tính chất quang của giếng lượng tử bán dẫn Spintronic
14 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sử dụng hiệu ứng EIT trong thông tin lượng tử
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu quang phân hạch và phản ứng quang hạt nhân phát các loại hạt khác nhau trong vùng kích thích cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ trên các máy gia tốc
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu proton sử dụng máy gia tốc của RIKEN và thế giới.
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV”
20 Hình ảnh nổi bật Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".