Nghiên cứu nuôi trồng cây Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) thương phẩm bằng kỹ thuật thủy canh tại Đà Lạt - Lâm Đồng - Mã số đề tài: VAST02.04/16-17.

Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Xuân Huyên
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

Xác định được kỹ thuật nuôi trồng cho năng suất và hoạt chất làm thuốc tối ưu của cây lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) thương phẩm tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Kết quả đạt được
  • Chuyển cây lan gấm cấy mô ra ngoài vườn ươm là một công đoạn quan trọng để tạo nguồn vật liệu cho nghiên cứu nuôi trồng cây lan gấm, giá thể 80% vụn xơ dừa phối trộn 20% tro trấu là thích hợp nhất để chuyển cây lan gấm cấy mô ra ngoài vườn ươm, với điều kiện vườn ươm có mái che mưa và che lưới đen chắn 85 - 90% ánh sáng, nhiệt độ 20 - 25°C, độ ẩm 80 - 90%.
  • Trồng cây lan gấm theo phương pháp truyền thống trên giá thể 90% xụn xơ dừa phối trộn 10% tro trấu, phun phân bón lá hữu cơ sinh học JIA6 (2 ml/l) theo định kỳ 1 tuần 1 lần, phun thuốc trừ sâu sinh học AMECTIN (3 ml/l) và thuốc nấm Kasuran (3 g/l) theo định kỳ 1 tháng 1 lần để phòng ngừa sâu bệnh, kết quả cho thấy, năng suất và hoạt chất kinsenoside cao hơn.
  • Trồng cây lan gấm theo phương pháp thủy canh, sử dụng kỹ thuật thủy canh chậu, cung cấp 50 ml/chậu dung dịch dinh dưỡng Hydro Greens (EC = 1,5) theo định kỳ 1 tuần 1 lần, sử dụng giá thể 90% xụn xơ dừa phối trộn 10% tro trấu, phun thuốc trừ sâu sinh học AMECTIN (3 ml/l) và thuốc nấm Kasuran (3 g/l) theo định kỳ 1 tháng 1 lần để phòng ngừa sâu bệnh, kết quả cho thấy, năng suất và hoạt chất kinsenoside thấp.
Những đóng góp mới

Xây dựng quy trình nuôi trồng cây lan gấm theo phương pháp truyền thống trên giá thể và quy trình nuôi trồng theo phương pháp thủy canh tại Đà Lạt, Lâm Đồng và phân tích định lượng hoạt chất chính trong cây lan gấm của loài Anoectochilus formosanus Hayata.

Sản phẩm

- Qui trình nuôi trồng cây lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) trên giá thể.
- Qui trình nuôi trồng cây lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) bằng thủy canh.
- Báo cáo đánh giá năng suất và phẩm chất cây lan gấm trồng trên giá thể và thủy canh.
- Mô hình trồng cây lan gấm thương phẩm bằng kỹ thuật thủy canh và trên giá thể (qui mô 5.000 cây/mô hình) có khả năng ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật.
- Công bố:

  • Phan Xuân Huyên, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, 2017. Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro và nuôi trồng cây lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata). Tạp chí Công nghệ Sinh học, 15(3): 515-524.
  • Phan Xuân Huyên, Trần Thị Hoàn Anh, Nguyễn Thị Phượng Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đinh Văn Khiêm, Hoàng Văn Cương, 2018. Nghiên cứu nhân giống in vitro và ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng cây lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) tại Lâm Đồng. Tạp chí Dược liệu, 23(1): 52-59.

- Tham gia đào tạo: 01 thạc sỹ.

Địa chỉ ứng dụng

*Kiến nghị:

Ứng dụng và nhân rộng mô hình nuôi trồng cây lan gấm theo phương pháp truyền thống trên giá thể để tạo ra nguồn nguyên liệu dược lan gấm phục vụ trong lĩnh vực y học, thực phẩm và mỹ phẩm.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".