Dòng thấm và truyền sóng trong cấu trúc rỗng có xét đến chuyển pha - Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.01/17-18

Chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Dương Ngọc Hải
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Quỹ NCCB LB Nga
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Đề tài nghiên cứu bài toán cơ học hệ thống nhiều pha bao gồm xây dựng mô hình toán học, kết quả phân tích với mục đích nghiên cứu những điểm đặc biệt của các quá trình truyền sóng, thủy động lực học và trao đổi nhiệt-chất của dòng chảy hai pha có chuyển pha trong môi trường có cấu trúc rỗng.

Kết quả đạt được

- 01 báo cáo tổng hợp nội dung khoa học đã nghiên cứu của đề tài
- 01 bài báo tạp chí SCI
- 01 bài báo tạp chí VAST2
- 01 bài báo Hội nghị khoa học Quốc tế
- 02 bài báo Hội nghị khoa học Toàn quốc
- 01 Thạc sỹ và 2 kỹ sư được hỗ trợ đào tạo

Một số hình ảnh của đề tài:

dnhai1

dnhai2

Những đóng góp mới

- Đã tiến hành tính toán và mô phỏng chuyển động của một vật trong lòng chất lỏng có xé đến sự hình thành và ảnh hưởng của khoang hơi đối với động lực học chuyển động của vật.
- Đã thu nhận nghiệm tự mô hình bài toán bơm ép carbon dioxit vào môi trường rỗng bão hòa nước và metan có xét đến sự hình thành CO2 hydrate.
- Đã mô phỏng tính toán phân tích truyền sóng trong hỗn hợp chất lỏng có bọt khí và trong môi trường rỗng chứa chất lỏng có khí đã bão hòa.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Bài báo SCI

  1. Shagapov, V. S., Khasanov, M. K., Musakaev, N. G., & Duong, N. H. (2017). “Theoretical research of the gas hydrate deposits development using the injection of carbon dioxide”. International Journal of Heat and Mass Transfer, 107, 347-357.


Bài báp tạp chí toàn quốc (thuộc danh mục VAST2)

  1. Gubaidullin, A. A., Musakaev, N. G., Hai, D. N., Borodin, S. L., Thai, N. Q., & Thang, N. T. (2018). “Theoretical modeling of the carbon dioxide injection into the porous medium saturated with methane and water taking into account the CO2 hydrate formation”. Vietnam Journal of Mechanics, 40(3), 233-242.


Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc tế

  1. A.A. Gubaidullin, O.Yu. Boldyreva, Duong Ngoc Hai, D.N. Dudko, N.G. Musakaev, Nguyen Tat Thang, Nguyen Quang Thai (2018),” Pressure wave propagation in porous structure saturated with water and methane bubbles” Proceedings of International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems- ICFMAS2018, ISBN: 978-604-95-0609-3, pp. 574-577


Báo cáo tại Hội nghị Khoa học toàn quốc

  1. Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thu Thủy (2017) “Một số kết quả nghiên cứu về sự tăng áp suất trên van và vận tốc lan truyền của sóng trong dòng chảy hai pha”. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19, ISBN: 978-604-95-0226-2. Tr. 677-684.
  2. Dương Ngọc Hải, Nguyễn Quang Thái, A.A. Gubaidullin, Nguyễn Tất Thắng, N.G. Musakaev (2017), “OpenFOAM và ứng dụng trong tính toán động lực học dòng chảy có chuyển pha”. Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X - Tập 3. Cơ học Thủy khí. Hà Nội, ISBN: 978-604-913-752-5, trang 53-60.


- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Báo cáo tổng hợp nội dung khoa học đã nghiên cứu, nộp tại đơn vị chủ trì.
- Đào tạo: 01 thạc sỹ, 2 kỹ sư

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị :

Đối tác Liên bang Nga là đối tác truyền thống, có tiềm lực nghiên cứu khoa học, công nghệ cao. Qua quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề về truyền sóng trong môi trường rỗng có xét tới chuyển pha từng bước được tìm hiểu và làm rõ hơn. Đồng thời cũng có nhiều vấn đề còn cần phải có những nghiên cứu sâu sắc hơn. Đây là một vấn đề có nhiều ý nghĩa trong khoa học và kỹ thuật. Vì vậy, nhiệm vụ kiến nghị tiếp tục thực hiện những nghiên cứu tiếp theo về các vấn đề nhiệt thủy động lực học của sự lan truyền sóng trong các cấu trúc rỗng khi có xem xét đến sự chuyển pha trong dòng chảy và các đối tác Liên bang Nga.Chủ nhiệm Nhiệm vụ cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin nêu trên.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".