Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải - Mã số đề tài: VAST07.03/17-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Ninh
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Năng lượng
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid vận hành độc lập có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Đề tài đã đề xuất được phương pháp tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid vận hành độc lập có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải dựa trên thuật toán GSO. Đề tài cũng đã xây dựng được mô đun phần mềm vận hành trên môi trường mat lab, tính toán thử nghiệm cho các lưới điện IEEE thử nghiệm để minh chứng cho tính hiệu quả của phương pháp đề xuất và phần mềm xây dựng.

- Về ứng dụng:
Kết quả của đề tài có thể được ứng dụng trong điều khiển, vận hành các lưới điện microgrids vận hành độc lập, đây là mô hình lưới sẽ xuất hiện nhiều và chủ đạo trong hệ thống điện Việt Nam sau này.

Một số hình ảnh của đề tài:

t4.24nqninh1

Những đóng góp mới
 • Quy trình ứng dụng thuật toán GSO để tính toán tối ưu hóa trào lưu công suất cho lưới microgrids vận hành độc lập đã được các tác giả đề xuất.
 • Phương pháp giải bài toán trào lưu công suất 3 pha cân bằng và 3 pha không cân bằng đã được các tác giả giới thiệu và xây dựng được công cụ tính toán hiệu quả trên môi trường matlab. Đây là phương pháp mới, sẽ được thay thế các phương pháp truyền thống trong bối cảnh hệ thống điện Việt Nam có các nguồn dần dần tương đương nhau về quy mô công suất, không có nguồn nào thực sự là vô cùng lớn để đảm trách nhiệm vụ điều tần trong hệ thống.
Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:

 • Nguyễn Quang Ninh, Võ Thanh Hải, Lê Đình Dương, Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển inverter tới trào lưu công suất trong lưới điện Microgrids vận hành độc lập ba pha cân bằng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Có giấy xác nhận kèm theo.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:

 • Giải pháp hữu ích: Quy trình vận hành nguồn phát trong lưới điện siêu nhỏ (microgrid) 3 pha không cân bằng, vận hành độc lập – đã được chấp nhận đơn theo công văn số 89242/QĐ-SHTT với số đơn 2-2018-00501.

- Các sản phẩm cụ thể: mô đun phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrids vận hành độc lập; mô đun chạy trên môi trường matlab.

- Các sản phẩm khác:

 • Chứng nhận hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ.
 • Chứng nhận đào tạo 02 Thạc sỹ (01 Thạc sỹ đã bảo vệ xong, 01 Thạc sỹ có quyết định giao đề tài, dự kiến tháng 2 năm 2019 sẽ bảo vệ)
 • 02 bài báo SCI-E có nội dung khoa học liên quan đến đề tài:
 1. Quynh T.T Tran, Maria Luisa Di Silvestre, Eleonora Riva Sanseverino, Geatano Zizzo and Thanh Nam Pham, Driven Primary Regulation for Minimum Power Losses Operation in Islanded Microgrids, Energies 2018, 11, 2890
 2. Eleonora Riva Sanseverino, Luca Buono, Maria Luisa Di Silvestre, Geatano Zizzo, Mariano Giuseppe Ippolito, Salvatore Favuzza, Tran Thi Tu Quynh, Nguyen Quang Ninh, A distributed minimum losses optimal power flow for islanded microgrids, Electric Power Systems Research 152 (2017) 271-283.
 • 01 bài báo ISBN – IEEE có nội dung khoa học liên quan đến đề tài:
 1. Eleonora Riva Sanseverino, Tran Thi Tu Quynh, Geatano Zizzo, Maria Luisa Di Silvestre, Doan Van Binh, Nguyen Quang Ninh, Optimizing Droop Coefficients for Minimum Cost Operation of Islanded Micro-grids.
Địa chỉ ứng dụng

Dự kiến sẽ áp dụng trong điều khiển vận hành các lưới điện microgrids vận hành độc lập khi loại hình lưới này xuất hiện, phổ biến trong tương lai.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".