Nghiên cứu quy trình tổng hợp và xác định đặc trưng của nanocomposit giữa hydroxyapatit (HA) với alginat Nha Trang và các dẫn xuất oligoalginat hướng đến ứng dụng làm thực phẩm chức năng bổ sung canxi - Mã số đề tài: VAST03.03/17-18

Chủ nhiệm đề tài Phan Thị Ngọc Bích
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được quy trình tổng hợp hai oligoalginat giàu khối G và M từ alginat Nha Trang.
- Xây dựng được quy trình tổng hợp nanocomposit giữa HA với alginat Nha Trang (HA/alginat) và các oligoalginat G và M (HA/oligoalginat G và HA/oligoalginat M) đáp ứng các tiêu chuẩn làm thực phẩm chức năng bổ sung canxi.

Kết quả đạt được

Về khoa học:

  • Đã xây dựng được quy trình tổng hợp nanocomposit giữa HA với alginat Nha Trang (HA/alginat) và các oligoalginat G và M (HA/oligoalginat G và HA/oligoalginat M) qui mô 200g/mẻ đáp ứng các tiêu chuẩn làm thực phẩm chức năng bổ sung canxi.


Về ứng dụng:

  • Sử dụng và nâng cao giá trị của hai sản phẩm hiện có của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là HA (của tập thể đăng ký đề tài) và alginat tách từ rong nâu (của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang).
  • Từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, sản phẩm của đề tài nếu được chuyển giao cho các công ty dược sản xuất thực phẩm bổ sung canxi sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về thuốc bổ sung canxi với giá thành hợp lý và thay thế các sản phẩm nhập khẩu, góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm nội địa.

Một số hình ảnh của đề tài:

t4.29ptbhanh

t4.29ptbhanh0

Những đóng góp mới
  • Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để xây dựng quy trình sản xuất HA/alginat có khả năng nâng quy mô để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
  • Đã thử nghiệm hoạt tính biệt hóa nguyên bào xương thành tế bào xương của các nanocomposit HA/alg, HA/G và HA/M và xác định được sản phẩm nanocomposit HA/alg có khả năng kích thích sự phát triển của nguyên bào xương và cảm ứng biệt hóa nguyên bào xương rất tốt.
Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. Nguyen Thi Hanh, Phan Thi Ngoc Bich, Preparation and characterization of nanocomposites of hydroxyapatite and alginate/oligoalginates, Vietnam Journal of Chemistty, 2018, 56(4e1), 16-21.
  2. Nguyen Thi Hanh, Phan Thi Ngoc Bich, Hoang Thi Thanh Thao, Acute and subchronic oral toxicity assessment of calcium hydroxyapatite-alginate in animals, Vietnam Journal of Chemistry, 2019, 57(1), 16-20.

- Sản phẩm cụ thể: 1000 g nanocomposit HA/alginat (HA/alg), 500 g nanocomposit HA/oligoalginat khối G (HA/G) và 500 g nanocomposit HA/oligoalginat khối M (HA/M).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".